Συν στο πλην report

Skills: Books | Reports

Σχεδιασμός αναφοράς για τη ΜΚΟ PRAKSIS.

Report design for PRAKSIS NGO.
IMG_2478IMG_2510

IMG_2508

IMG_2546

IMG_2545

IMG_2543

IMG_2536

IMG_2537

IMG_2534

IMG_2532

IMG_2528

IMG_2518

IMG_2516